Golden Trick © 2016

 White CODE

Реєстрація
учасників

Acceptance of applications for participation is up to 1 May 2018.


Заявка на участь в фестивалі. Заявки приймаються до 1 травня 2018.*Всі поля обов'язкові до заповнення


Будь ласка, заповніть всі поля


Дякуємо! Ваша заявка прийнята!


Умова реєстрації

Кожна фізична особа, яка заповнює анкету, тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації власником сайту з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують законодавство України (в т. Ч Шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т. ч. право публікації в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання ніяким чином не відшкодовуватиметься власником сайту і / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України. Кожна фізична особа, яка заповнює анкету, свідчить і підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються обробки та зберігання його персональних даних.